Ekspertize


Ekspertize se povečini pripravlja za posameznike, če ima nekdo zdravstvene težave in potrebuje strokovno oceno/mnenje. Pregleda celotna zdravstvena dokumentacija posameznika, izdela se ocena sposobnosti za določeno delo ter poda zaključno mnenje.


  • Ekspertize specialista posameznika o oceni preostale dela zmožnosti ter izdelava mnenja o morebitni različni resnosti obolenj za potrebe splošnih zdravnikov in invalidskih komisij.
  • Ocenjevanje delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov.