Pooblaščeni zdravnik
Opravljamo storitev pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS št. 56/99) in v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS št. 87/2002).


Preberi več  

 
 Ocene tveganja

Vsako delovno mesto potrebuje oceno zdravstvenega tveganja.  Ocena tveganja se revidira oz. pregleda enkrat letno oz. po potrebi prej, če je medtem prišlo do večjih sprememb-npr. nova delovna mesta, spremenjeni delovni pogoji,


Preberi več  


 Ekspertize
Ekspertize se povečini pripravlja za posameznike, če ima nekdo zdravstvene težave in potrebuje strokovno oceno/mnenje.


Preberi več  

 
 Izobraževanja
Po dogovoru izvajamo interna, specializirana izobraževanja, izobraževanja za prvo pomoč, za nova zdravila, izvajamo pa tudi predavanja za športnike, gasilce in zaposlene v tveganih delovnih razmerah.

Preberi več  


 

 Promocija zdravja
Po zakonu ZVZD1 mora vsak delodajalec izvajat aktivnosti za dvig zdravstvene zavesti in zdravstvene sposobnosti izvajanja delovnih nalog svojih zaposlenih.

Preberi več