Obremenilno testiranje


Obremenilno testiranje je obremenitev kardiovaskularnega sistema. Preveri se delovanje srca pod obremenitvijo.


Z obremenitvenimi testi se lahko ugotovi tudi, kdaj je srce spet zdravo in s koliko napora se je primerno lotiti posameznih aktivnosti. Še posebej so obremenilni testi koristni za športnike, saj lahko z njimi natančneje določijo raven fizične in zdravstvene pripravljenosti in se tako učinkoviteje pripravijo na tekmovanja in dobre rezultate.