Pregled vida


V okviru pregledov vida preizkušamo posameznikov vid na daljavo, na bližino, globino, za delo z računalnikom, ločevanje barv, nočni vid, vidno polje...kontrast.


Obseg pregleda se izvaja tudi glede na zahteve posameznega delovnega mesta, npr. pri profesionalnih kategorijah voznikov, nočnem delu, varilci itn.. Preizkus perimetrije oz. vidnega polja je zelo pomemben pri poklicnih voznikih!